Praktijk voor Psychotherapie Oerlemans   Werkwijze

Werkwijze

De eerste stap is dat u mij een mail stuurt waarin u heel kort uw klachten omschrijft alsook uw telefoonnummer vermeldt. Ik zal dan proberen u binnen 2 werkdagen terug te bellen (op vrijdag werk ik niet). In dit telefonisch contact kunt u uw vragen stellen, zullen we kijken wat u mogelijk vergoed krijgt van uw zorgverzekeraar (dat doen we via de website www.eiswijzer.nl. NB: hieraan kunt u geen rechten ontlenen) en zal ik een inschatting maken of ik de juiste therapeut voor u ben, o.a. middels het bespreken van de contra-indicaties. Dan zal er een vrijblijvende kennismaking plaatsvinden.Dit gesprek van maximaal 45 minuten is bedoeld om de mogelijkheid te hebben elkaar te ontmoeten en kennis te maken waarna beide partijen kunnen besluiten of men door wil gaan of niet. Als een van beide partijen besluit niet door te willen gaan, zal er geen rekening volgen en gaat ieder zijns weegs. Als de intake gepland wordt, zal het kennismakingsgesprek worden meegenomen in de bekostiging van de behandeling. Let wel, aan dit kennismakingsgesprek kunt u geen rechten ontlenen. Mocht er een afspraak gemaakt worden voor de officiële intake, dan bestaat deze uit 3 gesprekken (in de 3e afspraaak wordt de HONOS+ gescoord), waarna in het 4e gesprek een advies volgt: òf we bereiken overeenstemming over het te behalen behandeldoel, frequentie van de sessies en evaluatief moment (vastgelegd in een behandelplan), òf op basis van de door u verstrekte informatie blijkt dat ik niet de meest geschikte behandelaar voor u ben (bijvoorbeeld bij contra-indicaties) en ik u zal adviseren een andere therapeut te zoeken. Daarna stopt ons contact. Vanaf 2014 is het belangrijk geworden om met elkaar te kijken in welke GGZ uw behandeling zal plaatsvinden: de Generalistische Basis GGZ of de Specialistische GGZ. Dit gebeurt allereerst door uw huisarts die met u gaat kijken naar 5 belangrijke punten: a) is er sprake of vermoeden van een DSM 5 stoornis b) ernst van de problematiek c) het risico d) complexiteit en e) beloop van de klachten. Op basis van deze 5 punten vindt er een verwijzing plaats door uw huisarts voor ofwel Basis GGZ of Specialistische GGZ. Het is uitermate belangrijk dat dit op uw verwijsbrief staat! Zonder verwijsbrief mag ik u niet in behandeling nemen voor verzekerde zorg. Wanneer u wordt verwezen voor de Basis GGZ ga ik samen met u kijken in welke categorie u valt: Kort, Middel, Intensief of Chronisch. Wanneer u wordt verwezen voor de Specialistische GGZ zal ik eerst met u kijken of deze verwijzing klopt, waarna er een DBC (Diagnose Behandel Combinatie) geopend zal worden (zie ook Vergoedingen & No Show). Behandeling zonder vergoeding van uw verzekeraar is ook mogelijk. Ik hanteer, ook dan, de tarieven die opgesteld door de NZa die in mijn optiek marktconform zijn. Sinds januari 2022 is de financiering in de GGZ drastisch veranderd. Hiervoor verwijs ik u graag naar de website die het goed uitlegd: www.zorgprestatiemodel.nl Crisis buiten kantoortijden: Mocht er buiten kantoortijden een crisis voordoen en werkt wat wij hebben besproken niet, kunt u contact opnemen met de huisartspost waarnemingregeling: Ik heb met verschillende collega’s waarneming geregeld tijdens mijn vakantie. Clienten die bij mij in behandleing zijn en tijdens mij vakantie overbrugging nodig hebben, zijn hiervan op de hoogte en weten bij wie ze terecht kunnen.