Praktijk voor Psychotherapie Oerlemans   Vergoedingen & no show

Vergoedingen & no show

Iedereen in Nederland is verzekerd voor medische en psychische zorg. Maar afhankelijk van uw eigen keuzes wat betreft ziektekostenverzekeraar en -verzekering, kan het zijn dat u een deel zelf moet betalen! Vanaf 2019 heb ik er voor gekozen om contractvrij te werken. Een restitutiepolis is dan aan te raden. Vanaf 2019 heb ik geen contracten meer afgesloten. Concreet betekent dat dat u de rekening ontvangt en verantwoordelijk bent voor betaling aan mij. Ik hanteer 100% van de NZa tarieven. Afhankelijk van uw polis zal uw zorgverzekeraar u een deel of alles vergoeden. Ook bestaat de kans dat zij de tarieven van de NZa niet marktconform vinden. Houdt u daar a.u.b. rekening mee. Het eigen risico staat hier natuurlijk los van. VERZEKERDE ZORG Generalistische Basis GGZ Vanaf 2014 bestaat de Generalistische Basis GGZ en deze bestaat uit vier zorgzwaarteproducten: kort, middellang, intensief en chronisch, die alle worden vergoed vanuit de basisverzekering. Als u een naturapolis heeft dan wordt de behandeling vergoed voor 60% tot 80%, het restant komt voor uw eigen rekening. Als u een restitutiepolis heeft, mag u elke behandelaar kiezen die u wilt en krijgt u een ‘marktconforme’ vergoeding. Vraag bij uw verzekeraar na welk percentage dat is. Specialistische GGZ De specialistische GGZ wordt in principe onbeperkt vergoed vanuit de basisverzekering en gedeclareerd in een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC). De DBC-factuur wordt pas na afsluiting van de gehele behandeling of na 1 heel jaar aan u gestuurd. Afhankelijk van uw zorgverzekeringspolis (natura of restitutie) ontvangt u een vergoeding. No-show Vanaf februari 2014 hanteer ik een no-show beleid. Sessies waarop u niet verschijnt en waarvoor u niet op tijd heeft afgezegd (korter dan 24 uur voor de afspraak) moet u zelf betalen. De zorgverzekeraar vergoedt geen ‘no show’. In een dergelijke situatie bent u aan mij 50 Euro verschuldigd en zal ik deze u in rekening brengen. WAT VERGOEDT UW ZORGVERZEKERAAR? Heeft u een naturapolis? Uw zorgverzekeraar koopt zorg voor u in (in juridische termen: u heeft recht op zorg). De zorgverzekeraar heeft voor alle vormen van zorg afspraken gemaakt met specifieke zorgaanbieders (deze zijn gecontracteerd). Uw volledige kosten worden vergoed wanneer u zorg afneemt bij een aanbieder waarmee uw verzekeraar een contract heeft. U hoeft de rekening niet voor te schieten, de zorgaanbieder stuurt deze direct door naar uw verzekeraar. U moet soms een (deel) van de kosten zelf betalen als u naar een zorgaanbieder gaat waarmee uw verzekeraar geen afspraken heeft. In uw polis leest u waar u precies recht op heeft. Heeft u een restitutiepolis? Bij een restitutiepolis kan uw zorgverzekeraar zorg hebben ingekocht, maar dat hoeft niet (in juridische termen: u heeft recht op vergoeding van kosten van zorg). Als uw zorgverzekeraar geen zorg heeft ingekocht, is er sprake van een pure restitutiepolis (zie onder). Als uw zorgverzekeraar wel zorg heeft ingekocht, is er sprake van een (gedeeltelijke) gecontracteerde restitutiepolis (zie onder). Bij een pure restitutiepolis is het mogelijk dat u de rekening eerst moet voorschieten. Deze rekening moet u hierna zelf declareren bij uw zorgverzekeraar. Het is ook mogelijk dat uw zorgverzekeraar afspraken met zorgaanbieders heeft gemaakt over de betaling. Dan hoeft u niet voor te schieten. Bij een pure restitutiepolis betaalt uw zorgverzekeraar u het wettelijke tarief of een marktconforme vergoeding terug. Bij een (gedeeltelijk) gecontracteerde polis krijgt u alleen alle kosten vergoed als u naar een zorgaanbieder gaat waarmee uw zorgverzekeraar afspraken heeft gemaakt (deze zijn gecontracteerd). Als u naar een andere zorgaanbieder dan de gecontracteerde gaat, moet u soms een (deel) van de rekening zelf betalen. In uw polis leest u waar u precies recht op heeft. Heeft u een combinatiepolis? U heeft voor sommige vormen van zorg recht op zorg (natura) en voor andere vormen van zorg recht op vergoeding van kosten van zorg (restitutie). Uw zorgaanbieder kan voor het restitutiegedeelte ook afspraken gemaakt hebben met specifieke zorgaanbieders, er is dan sprake van een gedeeltelijk gecontracteerde polis (zie de uitleg hierboven bij ‘restitutiepolis’). Mijn advies is dat u eerst contact opneemt met uw ziektekostenverzekeraar om voor uzelf helder te krijgen hoe u precies verzekerd bent en welke bijkomende kosten zullen gaan spelen. Zelf betalen is ook een optie waarvoor veel mensen kiezen. In de GBGGZ en de SGGZ ben ik gebonden aan de NZa tarieven. Zie voor verdere details Behandeltarieven ONVERZEKERDE ZORG Sommigen classificaties worden niet meer vergoed, zoals de identiteitsstoornis. Per individuele afspraak van 45 minuten reken ik 98 euro. Voor relatiegesprekken van 1 uur breng ik 120 euro in rekening. Voor gezinstherapie van 5 kwartier reken ik 150 euro.